www.kumijamatto.fi/rekisteriseloste.html

Rekisteriseloste

Lohjan Kumi ja Matto Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 524/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Lohjan Kumi ja Matto Oy
Yhteystiedot: Ratakatu 30, 08150 Lohja
Puh. 019 311 211
www.kumijamatto.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Kristian Laakso
Yhteystiedot: ks. yllä

3. Rekisterin nimi
Lohjan Kumi ja Matto Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee yhteystietoja seuraavasti:
› henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti
› rekisterinpitäjän tuotteiden markkinointi
› kilpailuihin osallistuneiden ja voittajien yhteydenotot
› rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen sekä siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Lohjan Kumi ja Matto Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Asiakkaat voivat halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Lohjan Kumi ja Matto Oy:lle. Pyydämme ystävällisesti kertomaan kaikissa viesteissä yhteystiedot sekä verkkosivustomme nimen.

Back to top