www.kumijamatto.fi/ytt-5s.html

5S

1. Sortteeraus

 

Sortteerausvaiheessa kysytään esimerkiksi seuraavaa: ”Onko kyseessä oleva alue hyvin määritelty?”, ”Onko seinillä selkeästi tietoa 5S-prosessista?”, ”Säilytetäänkö henkilökohtaisia tavaroita järkevällä tavalla?” Kysymyksenasettelut ovat valittu siksi, että niiden nähdään kuuluvan keskeisimpiin kysymyksiin. Ne on suunniteltu johtamaan oikeisiin ratkaisuihin ja luomaan 5S-menetelmän mukainen työpiste, joka tekee työnteosta helpompaa. Henkilökohtaisten tavaroiden säilytyspaikat, valkotaulut ja lattianmerkintäteipit ovat hyviä esimerkkejä Kumin ja Maton sortteerauksen osa-alueen tarjoamista apuvälineistä.

 

2. Systematisointi

 

Systematisointivaiheessa kysytään esimerkiksi seuraavaa: ”Ovatko eniten käytettävät varusteet ja työkalut myös helpoimmin saatavilla?”, ”Onko myös niille tavaroille, joita ei tarvita työskentelytason läheisyydessä, olemassa hyvät säilytysratkaisut?”, ”Käytetäänkö tuotantotilassa tehokkaita säilytysratkaisuja?”. Kysymyksillä pyritään ennen kaikkea löytämään asiakkaan tarpeisiin paras säilytysratkaisu. Meillä keskiössä on asiakas, minkä vuoksi lähdemme aina liikkeelle asiakkaan käyttöalueista eli siitä, millaisia apuvälineitä asiakas tarvitsee. Tämän lisäksi huomioon otetaan esimerkiksi asiakkaan tilojen koko sekä millaisia välineitä käytetään ja mitä välineitä käytetään eniten ja milloin.

 

3. Siivous

 

Selvitetään yhdessä tarvittavat siivousvälineet , -aineet ja -materiaalit. 

 

4. Standardisointi

 

Selvitetään yhdessä tarvittavat työkalut ja koneet asiakkaan toiveen mukaisesti. Luodaan tarvittaessa asiakkaalle listaus eri työpisteissä tarvittavista tuotteista.

 

5. Seuranta

 

Seurantaa tehdään tarvittaessa asiakkaan kanssa yhdessä ja katsotaan tarvittavat muutokset työpisteisiin sekä uusitaan kuluvat tuotteet.

Back to top